Diggin


Dé webapplicatie voor archeologen

Eind 2015 is Sition gestart met het idee om een nieuwe webapplicatie te ontwikkelen. Met het doel dat deze applicatie het sneller en makkelijker zou maken om voor archeologen fenomenen te registreren en hierop analyses uit te voeren. Deze waarnemingen zouden bijgehouden worden op één centrale plek waarbij alle personen van een team de mogelijkheid hadden om te allen tijde te beschikken over deze data.

Online Platform

Diggin is een vernieuwend online platform voor archeologen in Nederland. Diggin zorgt ervoor dat archeologen verschillende waarnemingen kunnen documenteren in een overzichtelijke online omgeving. Hieronder vallen fenomenen zoals putten, vlakken, profielen, vakken, sporen (segmenten, vullingen) en vondsten. Deze waarnemingen worden weergeven in één centrale plek.

Visualisaties

Diggin maakt het mogelijk voor archeologen om visualisaties te koppelen aan datastructuren. Een archeoloog zou dus tekeningen of foto’s kunnen koppelen aan een fenomeen. Hierdoor wordt er een beter beeld geschept van de opgraving. Foto’s kunnen tijdens een opgraving op een tablet gemaakt worden en staan meteen geregistreerd in het systeem.

Fases

Diggin ondersteunt de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Deze richtlijnen zorgen ervoor dat er een standaard aangehouden wordt, wat zorgt voor overzichtelijkheid. De applicatie ondersteunt de verschillende fasen die tijdens een opgraving gebeuren. Hieronder vallen het veldwerk, analyse en de vondstverwerking. Diggin heeft voor elk van deze fasen een apart gedeelte waarin archeologen op een snelle en handige manier kunnen werken.